Hier vind u de handleiding en de onderdelen tekeningen van de volgende
Conhersa Model: H-2 en de vergelijkbare modellen NH-1, NH-2.

Bij bestelling graag de nummers gebruiken uit de tekeningen….